Katrakteristične točke trokuta

Digitalni obrazovni materijal uz teme karakteristične točke trokuta, površinu trokuta, radijus trokutu opisane i upisane kružnice, uključujući i prilagodbu metoda i sadržaja za darovite učenike Ishodi:
  • SŠ C.1.1. Konstruira i analizira položaj karakterističnih točaka trokuta
Broj sati: 10 Broj aktivnosti za darovite učenike (u dijelu Za one koji žele znati više): 6 + 6 = 12 Autor: Josip Kličinović Objavljeno: 15.11.2020. godine
Katrakteristične točke trokuta