Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions de diverses variables

En aquest llibre trobareu aplicacions per visualitzar diferents conceptes que apareixen en l'estudi de funcions de diverses variables. Material elaborat per Materials per Matemàtiques (MxM), el Grup d'Innovació Docent de la UdG format per Maria Aguareles, Albert Avinyó, Esther Barrabés, Marta Pellicer, Jordi Saperas. Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (Universitat de Girona) https://www.udg.edu/ca/depimae