משפט פיתגורס הוכחה

Author:
Yael, Dan

שמות המשתתפים בפעילות:

הריבוע הימני הגדול מורכב משני ריבועים: ריבוע תכלת שאורך הצלע שלו b רויבוע אפור שאורך הצלע שלו הוא a וארבעה משולשים ישרי זווית שאורכי הניצבים שלהם הם: a ו-b. ואורך היתר הוא c רשמו ביטוי אלגברי לאורך צלע הריבוע הימני

רשמו ביטוי אלגברי לשטח הריבוע התכלת שבצד ימין

רשמו ביטוי אלגברי לשטח הריבוע האפור שבצד ימין

הריבוע השמאלי הגדול מורכב מארבעה משולשים ישרי זווית שחופפים לארבעת המשולשים של הרבוע הימני ועוד ריבוע ירוק כתבו ביטוי אלגברי לאורך הצלע של הריבוע השמאלי הגדול

מה ניתן להגיד על היחס בין שטחי שני הריבועים הגדולים?

Tick all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

רשמו ביטוי אלגברי לשטח הריבוע הירוק בהיר שנמצא בתוך הריבוע השמאלי

מה ניתן להגיד על היחס בין שטחי ארבעת המשולשים שבשני הריבועים?

Tick all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

מה ניתן להגיד על היחס בין שטחי הריבועים שנמצאים בשני הריבועים? סמנו את כל התשובות הנכונות (יש יותר מאחת)

Tick all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Check my answer (3)

בטאו את היחס מהשאלה הקודמת כביטוי אלגברי

בשרטוט הדינמי - הזיזו את הנקודה שכתוב עליה move. היא משנה את האורכים a, b c. האם השינוי משפיע על היחס שמצאתם בשאלה הקודמת?

Tick all that apply
 • A
 • B
Check my answer (3)

כאשר מזיזים את הנקודה Move משתנים a, b ו-c. איזה גודל לא משתנה? כתבו ביטוי אלגברי אם אתם יודעים, ואם לא כיתבו במילים

הוידאו המצורף מראה כמה הוכחות למשפט פיתגורס. אין לכם מספיק מתמטיקה לחלקן. צפו בדקה השניה עד השלישית כדי לראות הדגמה של ההוכחה שעשינו