سوال 1 (رسم خط عمود)

چه‌طور کار کنیم؟

یک گونیا می‌بینید، از این ابزار کمک بگیرید و خطی عمود بر خط مشکی رسم کنید. اگر خواستید گونیا را جابه‌جا کنید، باید نقطه‌ی آبی را بگیرید و حرکت دهید. اگر خواستید گونیا را بچرخانید، باید نقطه‌ی سبز را بگیرید و حرکت دهید. برای کشیدن خط نیز می توانید آیکون خط را که در بالا و سمت چپ صفحه قرار دارد انتخاب کنید.