Střed čtverce

Téma:
Čtverec

Úloha 1.

Posuňte žlutý bod S tak, aby byl středem kružnice opsané čtverci. Polohu i velikost čtverce můžete měnit dynamickými body A a B.
Kružnice opsaná čtverci prochází všemi jeho vrcholy. Kružnice čtverci vepsaná se dotýká všech jeho stran.

Otázka 1.

Nechť S je střed čtverce ABCD. Zaškrtněte pravé úhly.

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Otázka 2.

Kružnice vepsaná čtverci se dotýká strany čtverce

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Úloha 2.

Sestrojte čtverec ABCD, je-li dán jeho vrchol A a střed S.

Tip: Když posuneš bod D do správné polohy, zobrazí se čtverec.

Návod

 1. Nástrojem Toolbar Imagesestrojíme úhlopříčku AS.
 2. Kružnice k Toolbar Imagedána středem S a bodem A.
 3. Průsečík Toolbar Image kružnice k a úhlopříčky AS označíme C.
 4. Kolmice p Toolbar Image bodem S k přímce AS.
 5. Průsečíky Toolbar Image kružnice k a přímky p.