Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Trobada a Igualada

Alumnes dels instituts de Montbui, Pere Vives i Mercader volen trobar-se a la sortida. Els alumnes de cada centre volen que vinguin cap el seu institut per no desplaçar-se, però això evidentment no és possible, i decideixen trobar-se en el punt que sigui més just per tothom.
  • Quin creus tu que serà aquest punt? Com hauria de ser?
  • Assenyala en el mapa el punt més just.
Com tenen un bon nivell de mates volen trobar el punt amb la màxima exactitud. Per això, han pensat en les mediatrius i circumcentre.
  • Troba el punt amb les eines matemàtiques que ofereix geogebra.
  • Per què estàs tan segur que aquest punt està a la mateixa distància dels tres instituts?