Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

משפחות של אנכים אמצעיים

בכל אחד מהיישומונים יש להזיז את הנקודה ולראות את משפחות האנכים האמצעיים המתקבלת. ניתן גם לשנות את מיקום הנקודה (לא לשכוח לנקות את העקבות) ולבדוק את ההשפעה על משפחת האנכים