Oscil·lacions en un cercle

Tema:
Cercle
- Indica com modifiquen el moviment els paràmetres a, b i c. - Quina relació ha d'haver entre els paràmetres b i c per que acabin fent una corba tancada? - Com és aquesta figura quan b > c? I quan b < c? I quan b = c? - Es pot determinar a priori la forma de la figura a partir dels valors de a, b i c? - Explica el moviment que s'observa.