کار با گونیا

چه‌طور کار کنیم؟

یک گونیا می‌بینید از این ابزار کمک بگیرید و مستطیلی بکشید که طول آن ۱۰ و عرض آن ۵ سانتی‌متر باشد یکی از ضلع‌های مستطیل کشیده شده. شما باید آن را ادامه بدهید اگر خواستید گونیا را جابه‌جا کنید، باید نقطه‌ی آبی را بگیرید و حرکت دهید اگر خواستید گونیا را بچرخانید، باید نقطه‌ی سبز را بگیرید و حرکت دهید