Distàncies a l'espai 3D

Entre dos punts: De un punt a un plà: (Les incògnites en l'Equació General del plà son les coordenades del punt) I)Entre un punt i un plà no hi han condicions. II)Entre una recta i un plà s'utilitza un punt de la recta i depén de si la recta amb el plà es:  a. Paral·lela: Equació  b. Secant: La distància val 0 III)Entre un plà i un altre plà si:  a. Són paral·lels(llavors la fórmula s'aplica amb un punt d'un dels plans)  b. Són secants: la distància val 0 De un punt a una recta: (,) (El producte vectorial del vector creat per els dos punts i el I)Entre un punt i una recta no hi han condicions  II)Entre dues rectes:  a.Si son secants, la distància es 0  b.Si son paral·leles s'utilitza un punt d'una recta en la fórmula  c.Si són encreuades s'utilitza una altra fórmula (no s'aprén)