Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Üstel Fonksiyon

Sürgüleri ve işaret kutularını kullanarak üstel fonksiyonun grafiğinin nasıl değiştiğini inceleyiniz.

SORULAR

1) a parametresi üstel fonksiyonun grafiğini nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.
2) k>0 olmak üzere; i) a>1 olunca grafiği inceleyiniz ve yorumlayınız. ii) 0<a<1 olunca grafiği inceleyiniz ve yorumlayınız.
3) k parametresinin grafiğin üzerindeki etkileri nelerdir? i) k<0 olunca grafiği inceleyiniz ve yorumlayınız. ii) k>0 durumu için grafiği inceleyiniz ve yorumlayınız.
4) a=2 ve k=1 için; i) c değerinin grafiğin üzerindeki etkilerini inceleyiniz. ii) d değerinin grafiğin üzerindeki etkilerini inceleyiniz.
5) Grafiğin birebir ve örtenliğini inceleyiniz.
6) a değerinin neden 1 olamayacağını inceleyiniz ve açıklayınız.
7) Rastgele seçtiğiniz değerler için grafiğin x ve y eksenlerini hangi noktalarda kestiğini inceleyiniz. i) Grafiğin x eksenini kesebilmesinin hangi parametreye/lere bağlı olduğunu inceleyiniz. ii) Grafiğin y eksenini kesebilmesinin hangi parametreye/lere bağlı olduğunu inceleyiniz. (Bir parametrenin etkisini incelerken diğer değerleri sabit tutmayı unutmayınız.)
8) k>0 olmak üzere; i)a>1 ve ii)0<a<1 değerleri için fonksiyonun artan-azalan olma durumunu inceleyiniz.