Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Ali AKKAYA - DİK PİRAMİT

Kazanım:  Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

Giriş

Giriş
Öğretmen sınıfa girip öğrencileri selamladıktan sonra akıllı tahtadan öğrencilere bu fotoğrafı açarak yapının ismini ve şeklini tanımlamalarını ister. Bu şekil nasıl yapılmış olabilir ve hangi aşamalarla yapılmıştır sorularını öğrencilere sorar. Öğrenciler sınıfta şeklin nasıl yapılmış olabileceğini tartışır. Pramidi parça parça ayırmak istesek ortaya çıkacak parçaları söylemelerini ister. Öğrencileri güdülemek için "bugün derste dik pramitleri ve özelliklerini işleyeceğiz" der.

Keşfetme

Dik prizmaları önceki derslerimizde inceledik. Öğrencilerin pramit üzerindeki temel elemanları kavramak ve açınımını test etmek için ETKİNLİK-1 yapılır. Öğrencilerden dik pramit şeklinin önce açılımını parça parça kağıtlardan keserek oluşturmaları istenir. Öğrencilere dik pramidin diğer dik prizmalardan farkı sorularak cevapları alınır.

ETKİNLİK-1

Açıklama

Tabanı çokgenden oluşan yanal yüzleri ortak bir noktada birleşen üçgenlerden oluşan yapıya pramit denir. Yanal yüzlerin birleştiği noktadan taban merkezine çekilen doğru dik ise buna dik pramit denir. Öğrencilerin konu ile ilgili bilgileri tespit edildikten sonra yanlış bilgileri ve kavram yanılgıları var ise doğruyu öğrenmeleri sağlanır. Etkinlik üzerinden pramidin açık halinde ve kapalı halindeki noktaların nerelere denk geldiği hangi yüzün nereye kapandığı öğretmen tarafından anlatılır, eksik ve yanlışları giderir. Pramidin köşe sayısı, kenar sayısı, ayrıt sayısı olan temel elemanlar öğrenciye anlatılır.

Derinleştirme

Öğretmen öğrencilerinden tabanı beşgen ve altıgen olan piramitlerin açınımlarını ve kapalı hallerini çizmelerini ister. Tabanı farklı dik pramitleri çizen öğrencilere temel elemanlarda ne gibi değişimler olduğu sorulur. Daha sonra öğretmen karşılıklı iki yanal yüzü olamayan tabanı kare bir piramidin açınımını yapmalarını ister öğrencilerden. Bu durumda piramitteki ayrıt uzunluğundaki köşe sayısındaki ve kenar sayısındaki değişmeleri incelemelerini ister. Etkinlik-1 deki açınım dışında farklı bir açınım bulmaları istenir ve yapan öğrencilerden bu açınımın köşelerini isimlendirerek kapalı şekilde hangi konuma denk geleceklerini göstermelerini ister.

Değerlendirme

Değerlendirme
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image