Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Конструктивна геометрія

У книзі представлено задачі на побудову фігур і методи їх розв'язання. Мета розв’язування задач на побудову — це побудова геометричних фігур із заданими властивостями за допомогою креслярських інструментів: циркуля й лінійки без вимірювальних поділок. За допомогою лінійки можна провести:
  • довільну пряму;
  • пряму, що проходить через дану точку;
  • пряму, що проходить через дві дані точки. За допомогою циркуля можна:
  • провести коло (частину кола) довільного або заданого радіуса з довільним або заданим центром;
  • відкласти від початку даного променя відрізок заданої довжини.
  • Конструктивна геометрія