Triangle medial

El triangle que es forma unint els punts mitjans dels costats d’un triangle s’anomena el triangle medial del triangle original. a. Dibuixeu el triangle medial. b. Trobeu el circumcentre, ortocentre, incentre i baricentre del triangle original i del triangle medial. Canvieu la forma del triangle i contesteu: Hi ha alguna relació entre els punts notables del triangle medial i del triangle original?