Linearna funkcija

Linearna funkcija je pridruživanje koje realnom broju x pridružuje vrijednost f(x) = ax + b. Njezin je graf pravac y = ax + b. Istražite utjecaj koeficijenata a i b na izgled grafa linearne funkcije. Zatim uočite točku koju nazivamo nultočka funkcije.

Kako koeficijent a utječe na izgled grafa funkcije? Kakav je graf funkcije kada je a > 0, a kakav kada je a < 0? Kakav je graf funkcije kada je broj |a| veći, a kakav ako je |a| manji?

Kako koeficijent b utječe na izgled grafa funkcije? U kojoj točki pravac y = ax + b siječe os y? (Odgovore možete provjeriti klikom na Provjeri odgovor na dnu stranice).

Koju točku na grafu funkcije nazivamo nultočkom? (Odgovore možete provjeriti klikom na Provjeri odgovor na dnu stranice).

Koeficijent a naziva se koeficijent smjera ili nagib. Ako je a > 0, kažemo da je linearna funkcija f(x) = ax + b rastuća, a ako je a < 0, onda je padajuća. Koeficijent b naziva se odsječak na osi y. Nultočka linearne funkcije je točka x za koju vrijedi f(x) = 0.