Растојање тачака једнаких апсциса или ордината

Autor:
Svetlana
Растојање између две тачке бројевне праве једнако је апсолутној вредности разлике координата тих тачака. Аналогно томе се одређује растојање између две тачке у равни ако су јенаке њихове ординате или ако су једнаке њихове апсцисе. Пример: