Онлайн хичээл (Moodle Learning Management System)-ийн туршлагаас хуваалцах нь

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: “Онлайн хичээл (Moodle Learning Management System)-ийн туршлагаас хуваалцах нь” Илтгэгч: Ц.Навчаа, МУИС, МКС-ийн багш, докторант Хэзээ: 2011 оны 12 сарын 02-нд 16.20 цагаас Хаана: МУИС, МКС, 228 тоот Хураангуй Сургалт удирдах Мүүдл систем дээр хийсэн Онлайн хичээл нь танхимын сургалтыг дэмжин багш, суралцагчдын олон талт харилцааг өргөжүүлэх, олон нэмэлт боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Энэхүү илтгэлээр Мүүдл систем дээрх хичээлийн         -       ерөнхий бүтэц, зохион байгуулалт         -       мессеж, хэлэлцүүлэг         -       даалгавар, үнэлгээ, тестийн хэлбэрүүд         -       анализ шинжилгээ, асуулга, дүнгийн жагсаалт зэргийг танилцуулж, зарим тулгарч байсан бэрхшээл, туршлагаасаа хуваалцаж, санал бодлоо солилцоно. Жич: Онлайн хичээл рүү http://mks_stud.num.edu.mn/course/view.php?id=5 (Mozilla Firebox) холбоос (хуудас байхгүй болсон)- оор орж зочны эрхээр нэвтрэн  танилцаж болно.

Илтгэлийн холбоосууд бүхий МКС-ийн сайтын хуудсууд байхгүй болсон.

Image
Image
Image

Moodle СУС дээр оюутнуудаас явцын шалгалтыг авсан нь