Innowacyjne programy nauczania matematyki

W 2012 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej rozpoczęła trzyletni projekt „Innowacyjny Program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”, a w 2013 roku projekt „Innowacyjny Program nauczania matematyki dla gimnazjów”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownikiem merytorycznym obu projektów jest dr Katarzyna Winkowska-Nowak - pracownik Uniwersytetu SWPS. Głównym celem projektów jest zmiana podejścia do nauczania matematyki poprzez wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania w zakresie matematyki wraz z pakietem materiałów dydaktycznych. Program nauczania wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi opiera się na metodzie kształcenia wykorzystującej TIK, wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się, co zapewnia korzyści dla uczniów, szkół oraz nauczycieli. Innowacyjny Program, metoda i materiały stanowią dla nauczycieli narzędzie, które znacznie poprawi skuteczność i ułatwi im pracę z uczniami. Program przygotowany jest przez nauczycieli matematyki - praktyków, którzy równocześnie są Międzynarodowymi Ekspertami GeoGebry. Innowacyjność programu polega na:
 • Zastosowaniu oprogramowania GeoGebra
 • Aktywizacji uczniów poprzez eksperymentowanie, odkrywanie za pomocą apletów GeoGebry i pracę ze skryptami dla uczniów
 • Wykorzystaniu elementów oceniania kształtującego
 • Rozbudowanej obudowie dydaktycznej programu
 • Możliwości zastosowania GeoGebry na innych lekcjach niż wskazano w scenariuszach
Materiały dostępne bezpłatnie w ramach projektu (już od września 2015):
 • Programy nauczania
 • Nakładki na program nauczania dla uczniów zdolnych
 • Nakładki na program nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Aplety GeoGebry (100 dla LO, 130 dla Gimnazjum)
 • Scenariusze lekcji (300 dla LO, 346 dla Gimnazjum)
 • Skrypty dla ucznia (po 33)
 • Poradniki metodyczne