De hoeken van een driehoek

Onderwerp:
Hoeken

Tel de 3 hoeken bij elkaar op. Hoeveel graden zijn de hoeken samen? Verplaatst één of meerdere hoeken en tel de hoekgrootte weer bij elkaar op. Wat valt je op?

Alle hoeken zijn even groot. Wat kun je vertellen over de grootte van de zijden?

Wat gebeurt er met de hoeken als je de driehoek met je muis groter of kleiner maakt?