Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

c = 0 + 0.63i

  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt. Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values central, near to the border of and outside the julia-set.