Taluppfattning

På tallinjen är 0 och 1 markerade i svart. Dra punkterna A och B till nya platser och försök gissa var A + B, A - B, A · B och A /B hamnar på tallinjen. Använd de 4 gröna punkterna för att markera dina gissningar. Du kan också slumpa ut nya positioner för A och B automatiskt. Vilket räknesätt är svårast att gissa? Är det några vissa tal som är svårare att gissa än andra?