Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

CLASSES DE RECTES (I)

Fixeu-vos en les rectes que hi ha dibuixades a la finestra de sota. Tenint en compte la classificació de les rectes en secants, paral·leles i perpendiculars, digues: - Com són les rectes r i s entre ells? - Com són les rectes a i s entre ells? - Com són les rectes c i b entre ells? - Com són les rectes c i a entre ells? - Com són les rectes d i e entre ells? - Com són les rectes d i r entre ells?