שיעור 6 - החזרת האור_3 - שדה הראיה

מה נבנה?

כלים

לוח אלגברי ולוח גרפי, נקודה, קטע, ישר, סרגל גרירה, זווית משתנה, אנך לישר בנקודה, זוויות, עיצוב אלמנטים, מצולע, תמונה

דמות מדומה

‏‏‏‏שדה הראיה-3.1

לוח התנסות -1

שדה הראיה ותמונת העין

שדה הראיה -3.2

לוח התנסות-2

כאן תוכלו ליצור סימולציה מקורית משלכם בנושא החזרה, לדוגמה תוכלו להראות את עיקרון הפעולה של מדידת גובה בעזרת מראה, או תוכלו להראות מספר דמויות במערכת מראות מישוריות