Cel·la d'abella

Les cel·les de les abelles tenen forma de prismes hexagonals en què la part profunda no es un hexàgon, sinó que està formada per tres rombes. El seu disseny està relacionat amb un problema d'optimització de mínima superfície per a un mateix volum. Més informació,