Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

TEOREMA_de_TALES

TEOREMA DE TALES: si tallem dues rectes concurrents (f,g), mitjançant rectes paral·leles entre elles (r,s,t), els segmants determinats per aquestes paral·leles en una de les rectes concurrents f són proporcionals als determinats en l'altra g. Pots comprovar que la relació: es manté constant si movem les rectes r,s,t. Comprova-ho movent les rectes tu mateix.
En blau tenim la recta v, també paral·lela a les 3 vermelles, si C'D'= 5, calcula el valor de CD. I en el cas de CD=8, quan mesuraria el segment C'D'? NOTA: Fixa't que cal conèixer el valor d'un del dos o CD o C'D' per trobar l'altre.
EXERCICI: APLICACIÓ del TEOREMA de TALES.
[size=100][size=150]Hi ha 3 solars per edificar entre dos carrers, calculen la façana de cadascun dels solars en el carrer de dalt, és a dir AB, BC i de C fins al final.[/size][/size]
Hi ha 3 solars per edificar entre dos carrers, calculen la façana de cadascun dels solars en el carrer de dalt, és a dir AB, BC i de C fins al final.