Deformació d'una Barra Elàstica

Autor:
andeolus

Aniol Lobo

Es tracta d'una barra elàstica sotmesa a una flexió pura. Es recomana fer clic al cinquè botó de la barra d'eines de dalt a la dreta, per 'iniciar/aturar la rotació automàtica'. A la finestra lateral dreta es poden modificar els següents paràmetres: R: Radi de curvatura de la barra Nu (ν): Coeficient de Poisson l_1,2,3: longituds en x,y,z de la barra inicial A la finestra lateral esquerra es pot activar o desactivar la visualització de: inicials: matriu de punts representatius de la barra en l'estat inicial finals: matriu de punts representatius de la barra en l'estat final Vector_U: vector del camp de desplaçaments que uneix els respectius punts Unicapa: També es pot activar la visualització dels objectes anteriors per una sola capa identificats amb el nom unicapa_objecte. Per canviar la capa que es mostra cal fer avançar el nombre Capa_unicapa (finestra dreta). Cal esmentar que la superfície unicapa mostra una unió regular dels punts extrems de la barra, podent-se apreciar que no coincideix amb el desplaçament patit pels punts intermedis.