Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

P3: Àrea de Rectangles

Quina és l'àrea de la figura A? Escriu també el resultat segons el càlcul

Quina és l'àrea de la figura B? Escriu també el resultat segons el càlcul

Quina és l'àrea de la figura C? Escriu també el resultat segons el càlcul

Quina és l'àrea de la figura D? Escriu també el resultat segons el càlcul

Quina és l'àrea de la figura E? Escriu també el resultat segons el càlcul