COMBINACIONS LINEALS I BASE

Autor:
JOANA
Representació de combinacions lineals. Per modificar els vectors cal desplazar els extrems; A,B i C Per modificar els escalars; cal relliscar els punters TEORIA Anomenem sistema de vectors a qualsevol conjunt de vectors {u,v}. El sistema serà LLIGAT o LINEALMENT DEPENDENT si els vectors porten la mateixa direcció, en cas contrari serà LLIURE o LINEALMENT INDEPENDENT Un sistema de vectors es diu GENERADOR si qualsevol vector es pot expresar com una C:L: dels vectors del sistema. Tindrem una BASE si tenim un sistema lliure i generador