Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona (pitkä mat)

Aiheet:
Derivaatta

Havainnollistetaan erotusosamäärän kaavaa perinteisellä sekantin kulmakerroin idealla. Lisäksi tutkitaan sakanttien avulla, miksi funktio ei ole derivoituva epäjatkuvuuskohdassa tai kun funktion kuvaajassa on terävä kärki.

Derivoiminen määritelmän avulla. Erotusosamäärän raja-arvo algebrallisesti CAS-ikkunassa.

Potenssifunktion derivaattakaavan johto

Tee kullekin funktiolle oma taulukko, johon kirjaat x:n arvot ja derivaatan arvot. Mikä on derivaattafunktion arvo kohdassa a? Päättele derivointisääntö