Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

ingeklemde snaar

Vanuit een harmonisch trillend deeltje creëren we een rechtslopende en een linkslopende golf, maar nu klemmen we de rij deeltjes links en rechts in. Wanneer de twee lopende golven de inklemming bereiken, worden ze weerkaatst. Chaos dreigt. De weerkaatsingen planten zich voort naar het midden tot ...
Na weerkaatsen wordt de positie van de deeltjes bepaald door de superpositie van de oorspronkelijke lopende golven en hun weerkaatsing. Het resultaat is een staande golf, met golflengte die gelijk is aan de oorspronkelijke lopende golf.