Complexe getallen voorstellen

Bekijk de video en leer hoe je complexe getallen kunt voorstellen in een polair rooster in de GeoGebra Grafisch rekenmachine. Je leer er hoe je...
  • een tekst invoegt in het Algebra paneel.
  • schakelt tussen het Algebra paneel en het Knoppen paneel.
  • een complex getal bepaalt met de knop Toolbar Image Complex getal.
  • de coördinaten van een complex getal omzet in polaire coördinaten.
  • een polair rooster toont
  • de lettergrootte wijzigt in de Algemene instellingen.