Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

MAtriangles_semblants (ARC)

1. En aquest arxiu trobareu els següents elements: un triangle ABC, un punt lliscant que permet selecionar la raó de semblança per a construir un segon rectangle DEF semblant a l'anterior. 2. Comproveu que els dos triangles es poden posar en posició de Tales, desplaçant el vèrtex D fins que els vèrtexs E i B coincideixin. 3. Aneu variant la raó de semblança k i observeu els canvis que es produeixen. 4. Contesteu les preguntes corresponents del qüestionari.