Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Osna simetrija

1.

1.Odredi osnosimetričnu sliku točke F ako je os simetrije BE

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

2.

2.Odredi osnosimetričnu sliku dužine BC ako je os simetrije AD

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

3.

3..Odredi osnosimetričnu sliku trokuta ASF ako je os simetrije BE

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

4.

4.Odredi osnosimetričnu sliku trapeza FCDE ako je os simetrije FC

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

5.Preslikaj osnosimetrično dužinu AB preko osi x, a točku C preko osi y te napiši koordinate slika(objašnjavam u videu kako)

6.Preslikaj osnosimetrično trokut DEF preko osi x te napiši koordinate slika(objašnjavam u videu kako)