Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Àrea de triangles en un geoplà

En l'applet següent tenim un geoplà on els punts més propers es troben sempre a distància d'1 unitat. Determina l'àrea dels triangles que t'aniran apareixent i comprova els resultats. Dibuixa a la teva llibreta els triangles i explica com obtens la seva àrea. El mateix applet t'avisarà quan cregui que ja ho tens assolit!