Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Evolvent of the circle

An evolvent (=involute) of a curve is the locus of a point on a piece of taut string as the string is wrapped around the curve. It is a class of curves coming under the roulette family of curves. The evolute of an involute is the original curve. Je dána kružnice k a její bod V. Sestrojte evolventu kružnice k, která prochází daným bodem V. Nápověda: Evolventa dané křivky je křivka, která vznikne odvalováním tečny po křivce.
Animaci ovládáte ikonou vlevo dole. Pravou myší můžete přepnout zobrazení stopy objektu při pohybu.
Determine the new position of point T0 as tangent line rolls t along the circle without slipping. The dynamic is given by instantaneous centre Ti.
Determine the new position of point T0 as tangent line rolls t along the circle without slipping. The dynamic is given by instantaneous centre Ti.