Moltes simetries!

TALLA LES IMATGES EN DOS PARTS IGUALS DIBUIXANT L'EIX DE SIMETRIA AMB EL SEGMENT VERD.

TOTES SÓN SIMÈTRIQUES? Si alguna no ho és escriu el seu nom:

Observa el següent vídeo. Dels objectes que hi surten escull-ne un, dibuixa'l al teu quadern i dibuixa l'eix de simetria fent un segment verd.

Al vídeo també hi surten algunes imatges d'alguns objectes que no són simètrics. Si les observes, escriu a continuació de quines imatges es tracta: