Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Algebraické operace s maticemi

Násobení matic

K tomu, abyste zvládli násobení matic, je nezbytně nutné zvládnout skalární součin vektorů. Pro dva vektory z R3 a je výsledkem skalárního součinu číslo Prvky součinu matic tvoří skalární součin příslušného řádku a sloupce. Chceme-li např. vypočítat prvek v prvním řádku a druhém sloupci matice A.B, vynásobíme skalárně první řádek A se druhým sloupcem matice B.
Skalárně vynásobíme příslušný řádek a sloupec.
Skalárně vynásobíme příslušný řádek a sloupec.

Výpočtěte součin A.B a B.A

Hašek, R.: Lineární algebra, kapitola "Algebraické operace s maticemi"

Hašek, R.: Lineární algebra, kapitola "Násobení matic"

Literatura

Kapitola Matice na serveru Matematika.cz.