L’exposició fotogràfica

Aquesta taula permet relacionar els paràmetres fotogràfics i determinar si l’exposició és correcta, hi ha sobreexposició o subexposició. Pots experimentar amb els paràmetres fotogràfics. Actualment les càmeres tenen fotòmetres i poden calcular el valor d’exposició, però abans s’utilitzava l’escala APEX amb valors des de -6 que correspon aproximadament a una escena il·luminada per la lluna en quart creixent o minvant i 16 que correspon a una escena de neu d’un dia molt solejat. Cada unitat de l’escala APEX correspon a una escena que proporciona el doble il·luminancia. Podeu observar una taula de l’escala APEX en http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_exposici%C3%B3n