Lví tajemství

Téma:
Geometrie
Ispirací pro logo ČVUT byl erb Mistra Benedikta Rejta, který se významným způsobem podílel na výstavbě Prahy za Vladislava Jagellonského. Oproti zednářskému kružítku, jež bývá sevřeno do ramen rovnostranného nebo zlatého trojúhelníku, má lev ČVUT odpichovátko rozevřené dle hvězdy heptagramu. Pomocí modrých dynamických bodů můžete nastavit polohu úseček a, b i zlaté spirály a hledat zlatý řez .
Rozmanitost výkladů symboliky čísla sedm nabízí nesčetně výkladů. Sedmicípá hvězda je staré magické znamení, užívané v astrologii a alchymii, většinou jako znamení ochranné. Sedm cípů odkazuje k sedmi základním planetám: Slunci, Měsíci, Merkuru, Venuši, Marsu, Jupiteru a Saturnu. Číslo sedm bylo posvátné pro Sumeřany a Babyloňany. Biblický Starý zákon propůjčuje číslu sedm vševědoucnost (sedm očí Jahvových) a moudrost. Moudrost si vystavěla dům na sedmi sloupech, sedm stupňů vedlo též do Šalamounova chrámu a zde stál sedmiramenný židovský svícen menora. V alchymii existuje sedm stupňů, kterých je třeba dosáhnout, abychom získali kámen mudrců. Středověké vzdělání mělo sedm základních svobodných nauk (septem artes liberales). Bakalář musel ovládnout tzv. trivium (gramatika, rétorika, logika), magistr pak byl vzděláván ve čtyřech základních oborech quadrivia (aritmetika, geometrie, astronomie a hudba)