Riješi me

UPUTE:

Radni list riješi u Geogebri. Obavezno klikni PREDAJ. Uz prezentaciju koju mi šaljete na Teams, ovo je drugi dio ocjene. SRETNO

Zadatak 1 (2 boda):

Opiši nepravi razlomak. Napiši barem dva primjera nepravog razlomka.

Zadatak 2 (2 boda):

Zadatak 3 (2 boda):

Razlomkom zapiši koliko je dijelova prikazano na gornjoj slici? Kojoj vrsti razlomka pripada taj broj?

Zadatk 4 (1 bod):

Za razlomak dane su tri procjene. Odaberi koja je najpreciznija.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

Zadatak 5 (2 boda):

Objasni kako si odabrao odgovor u gornjem zadatku.

Zadatak 6 (2 boda):

Pogledaj dobro sliku. a) Koliko osoba ima crnu kosu? b) Koliki DIO ljudi ima crnu kosu?

Zadatak 7 (1 bod):

Broj 4 napiši kao razlomak s brojnikom 8.

Zadatak 8 (3 bod):

Zapiši mješoviti broj koji je točno za 2 manji od razlomka .

Zadatak 9 (1 bod):

Zapiši neki razlomak za koji vrijedi: 3<x<4.