Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Produto escalar de dous vectores no plano (I)

Nesta construción amósase a interpretación xeométrica e mais o cálculo do produto escalar de dous vectores no plano.

Algúns exemplos

Move o deslizador para completar paso a paso a interpretación gráfica. Observa o que ocorre con estes pares de vectores, arrastrando convenientemente os puntos que definen cada vector:

  • Con e .
  • Con e .
  • Con e .
  • Con e .
  • Con e .
  • Con e .
  • Con e .
Extraes algunha conclusión destes exemplos?

Interpretación gráfica

Explica en qué consiste, xeometricamente, o produto escalar de dous vectores.

Compoñentes

Explica cómo se calcula, analiticamente, o produto escalar a partir das compoñentes dos vectores.

Ángulo

Se tes dous vectores, dos cales tan só sabes as súas compoñentes, de que xeito podes calcular analiticamente o ángulo que forman?

Produto escalar nulo

Fai unhas cantas probas, de xeito que poidas deducir cando vale 0 o produto escalar. Que se debe cumprir para que ocorra iso?