Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Základní pojmy (3. třídy ZŠ)

Základní pojmy

1. Bod - v prostoru se značí křížkem - na jakékoli čáře se značí jednou malou čárkou - značí se VELKÝMI TISKACÍMI písmeny 2. přímka - nikde nezačíná a nikde nekončí - je nekonečná - značí se malým psacím písmenem 3. Polopřímka - začíná v bodě, ale nikdy nekončí - značí se počátečním bodem a bodem který potom na polopřímku napíšeme 4. Kolmice - narýsujeme pomocí pravítka s ryskou =přímka 5. Kružnice - značí se malým psacím písmenem - je pouze čára,na které lze vyznačit body 6. Kruh - značí se VELKÝM PSACÍM písmenem - je i prostor uvnitř (červená část) 7. Úsečka - začíná a končí - značí se VELKÝMI TISKACÍMI písmeny, vlastně body, které jsou na začátku a na konci úsečky nám ji pojemovávají