Завдання з параметром

Завдання з параметром (ЗНО)

Знайдіть усі значення параметра а, при яких система має єдиний розв'язок. У відповідь запишіть їх суму.