Superfície definida sobre una altra superfície

Autor:
Bernat
A partir de una superfície donada e(u,v) podem definir corbes sobre aquesta superfície utilitzant funcions per a ambdós paràmetres: Corba(e(f(t),g(t)),t,t1,t2) i també una superfície entre dues d'aquestes corbes, com, per exemple: Superfície(e(5t, k t), t, (-π) / 5, π / 5, k, 4, 8) que estarà a sobre de la primera. La funció f és fixa: f(t)=5t i varia la segona, g=k t.