Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

A10. L'opció "Animació activada"

Dibuixeu un punt "P" que viatge per la recta "r" GeoGebra és un programa de Geometria dinàmica i per això podeu animar objectes, per exemple un punt en una recta. 1r. Activeu la ferramenta "Punt" Toolbar Image i cliqueu en la recta "r". 2n. Anomeneu "P" al punt. 3r. Obriu el menú contextual del punt i cliqueu "Animació activada". Observeu que el punt desapareix per un costat de la finestra i al cap d’una estona apareix per l’altre costat. En el cantó inferior esquerre de la finestra gràfica teniu un botó que permet desactivar i activar l’animació. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.