Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Geogebra ile Öteleme Hareketi'in kopyası

X eksenine(Apsisler Ekseni) göre sağa-sola, y eksenine(Ordinatlar Ekseni) göre yukarı aşağı öteleme hareketlerini G noktasını sürükleyerek inceleyin.
Sağa, sola, yukarı ve aşağı ötelemelerde sıralı ikililerin hangi değerleri değişiyor. Ayrı ayrı genelleme yapınız.