Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Heronova formula - vježba

Klikom na gumb Novi zadatak pojavit će se novi trokut i prikazane duljine njegovih stranica. Koristeći Heronovu formulu, izračunajte površinu tog trokuta i rezultat upišite u polje za unos Površina te pritisnite tipku Enter. Ako ste dobro izračunali, pojavit će se uzdignuti palac. BRAVO! Ako niste dobro izračunali, palac se neće pojaviti. Pokušajte ponovno. Napomena: Rezultat unosite na dva decimalna mjesta, pritom koristeći decimalnu točku!