Gràfica d'una funció i de la seva derivada

Entreu una funció a la casella corresponent. Quina pot ser la gràfica de la seva funció derivada? Feu-ne un esquema en paper i després comproveu la solució activant la casella de control. Si moveu el punt de l'eix d'abscisses podeu observarel comportament de les dues gràfiques en els punts singulars.