Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Quadrilàters convexos en un geoplà de 5 x 5

Mou els vèrtexs del quadrilàter per la graella de punts.

Dibuixeu, si és possible, tres quadrilàters diferents de cada tipus i discutiu, en parelles quines són les característiques que fan que es tracti d’un tipus de quadrilàter o d’un altre. Quins són els elements que determinen la classificació?

Per cadascun dels tres quadrilàters diferents de cada tipus, feu una captura de pantalla i guardeu la imatge. Aquestes us serviran per fer un informe al final de l’activitat.