Цамхагны үндсэн байгуулалт

Даалгавар

Цилинд болон Конус хослуулан дараах байгуулалтын алхамуудыг хий.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Зааварчилгаа

1.Toolbar ImageЦэг хэрэгслийг сонгоод C = (0, 0, 5) байгуул.
2.Toolbar ImageЦилиндр хэрэгслийг идэвхжүүл.  A болон B цэгийг сонгож цилиндр байгуул. Гарч ирэх харилцах цонхонд цилиндрын радиусыг 2 гээд OK товчыг дар.
Зөвлөгөө: Координат эсвэл цэгийг сонгож цилиндр байгуулж болно.
3.Toolbar ImageКонус хэрэгслийг идэвхжүүлээд B болонC цэгийг сонго.Гарч ирэх харилцах цонхонд радиусыг 2.2 гээд OK товчыг дар.
4.Toolbar ImageЗөөх хэрэгслийг сонгоод C цэгээс чирч байрыг өөрчил.
5.Toolbar Image3D Графикийн хэсгийг эргүүлэх хэрэгслийг сонгоод 3D Графикийн хэсэгт цамхагыг чирч эргүүл.

Байгуулалтын бичлэг.